Day: April 19, 2023

ทนายความด้านกีฬาร่วมงานกับ Furman Athletics Personnel ในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลทนายความด้านกีฬาร่วมงานกับ Furman Athletics Personnel ในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแล

Jeff Parry ได้เข้าร่วม Furman Athletics บุคลากรในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลของกรม ก่อนที่จะเข้าร่วมเจ้าหน้าที่ Furman Parry ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ Old Dominion เขามีประสบการณ์ก่อนหน้านี้ในการปฏิบัติตามที่มหาวิทยาลัยนอร์ ธ แคโรไลน่าเช่นเดียวกับ BYU รวมถึงที่ปรึกษาทั่วไปตามกฎหมายภายนอกที่มหาวิทยาลัยฟลอริดา นอกจากนี้ Parry ยังทำงานเป็นภายนอกสำหรับสำนักงานคณะกรรมการของ ...